CV

2005-11-02 09.55.15-12014 –> Lärare i Selfknowledge and Negotiation vid Åbo Akademis utvecklingspsykologiska institutions forskarprogram Peace, Mediation and Conflict Research

2014 – Lärare i Organisationspsykologi (Ledarskap och Arbetshandledning) vid Vasa Sommaruniversitet

2009 – 10 EMDR-terapeututbildning, Vasa Sjukvårdsdistrikt, Finland

2006 – 2011 Lärare i Organisationspsykologi (Ledarskap och Arbetshandledning) vid Åbo Akademis öppna universitet ÖPU, Vasa

2005 – 06 Supervisorutbildning (arbetshandledarutbildning), Psykoterapeutforeningen, Danmark

2004 – 06 Familjeterapeututbildning; Novia, Vasa, Finland

2004 Medlem av Dansk Psykoterapeutforening

2001 – 04 Teckneterapeututbildning vid Spektrum, Köpenhamn

1996-> Psykoterapeutisk privatmottagning i Jakobstad och Vasa

1994 – 96 Konstterapeututbildning vid Skolen for Kunst og Psykoterapi, Köpenhamn, Danmark

Både i psykoterapi och arbetshandledning ligger fokus på samtal och ökad medvetenhet. Alla förlopp läggs upp så att de passar till den enskilda klientens/gruppens behov och önskemål. Under processens gång evalueras både arbetsmetoder, fokus för processen samt de eventuella insikter klienten har fått inom loppet av terapin eller under arbetshandledningens gång. Ifall Tine anser att det gynnar den terapeutiska processen/arbetshandledningen, erbjuder hon möjlighet att arbeta med konstterapeutiska metoder.

Copyright Unicorn Music & Therpay 2015. Website: Kaj Lindh-Media