2005-11-02 10.01.49-1Tine Sylvest är privatpraktiserande psykoterapeut MPF, coach och arbetshandledare. Hennes mottagning finns på Hemgården,  Storsvedsvägen 8 a 1, 65410 Sundom.

Tine är utbildad konst- och familjeterapeut med teoretisk bas i gestaltterapi, självpsykologi, kognitiv terapi, systemteori och Jungiansk analys. Hon arbetar psykodynamiskt. Utöver psykoterapeututbildningarna har Tine också en arbetshandledarutbildning.

Som psykoterapeut arbetar hon med individualterapi, parterapi och familjeterapi (dessa även som FPA-rehabilitering), samt individualterapi i grupp.

Både i psykoterapi och arbetshandledning ligger fokus på samtal och ökad medvetenhet. Alla förlopp läggs upp så att de passar till den enskilda klientens behov och önskemål. Under processens gång evalueras både arbetsmetoder, fokus för processen samt de eventuella insikter klienten har fått inom loppet av terapin eller under arbetshandledningens gång. Ifall Tine anser att det gynnar den terapeutiska processen/arbetshandledningen, erbjuder hon möjlighet att arbeta med konstterapeutiska metoder. Hennes arbetsmetoder är:

  • Bildterapi, teckneterapi
  • Skulpterande
  • Drömarbete,  symboldrama
  • Psykodrama, dramaterapi
  • Skrivande, berättande
  • Fantasiresor
  • Sång, annan röstanvändning
  • Dans, avspänning, rörelse

Dessutom kan hon använda sig av andnings- och avslappningsövningar.

Som arbetshandledare jobbar hon både med enskilda och grupper. Hennes målgrupper är behandlare och pedagoger, samt anställda i organisationer som fungerar som ledare. Tine arbetar gärna med coachingmetoder i arbetshandledningen om så önskas.

Tine undervisar i ledarskap, intra- och interpersonella relationer, kommunikation, ökad medvetenhet och konstterapi för olika organisationer och läroanstalter. Undervisningsformen är föreläsning eller workshop.

Tine är FPA-auktoriserad rehabiliteringspsykoterapeut

Arbetsspråk: Svenska, engelska, danska.

Copyright Unicorn Music & Therpay 2015. Website: Kaj Lindh-Media